7 SYYTÄ

KÄYTTÄÄ

ASIAKASLEHTIÄ

Asiakaslehtimarkkina on kasvanut jo arviolta 12 miljardin euron globaaliksi, Suomessakin varovasti arvioituna yli 80 miljoonan euron kotimaiseksi markkinaksi. Asiakaslehtien menestyksen salaisuus on lukijan sitouttaminen ja asiakasuskollisuuden kasvattaminen.

 

Konkreettisuus

Kuluttajien mielestä mikään ei voita painettua lehteä käyttöliittymänä. Asiakaslehti on kuluttajan arvostama, helposti mukaan otettava media, joka on helppo säästää ja jonka pariin on helppo palata.

Asioita taustoittava

Asiakaslehti toimii erinomaisesti monimutkaisten asioiden ja haastavien kokonaisuuksien viestinnässä ja asioiden taustoittajana. Asiaan voidaan palata eri tavoin lehden eri numeroissa.

Kohdistettavuus

Asiakaslehti voidaan kohdistaa sisältöä kohdentamalla sekä massoille että hyvin tarkasti määritellyille kohderyhmille. Lehden sisältö on yrityksen itse kontrolloitavissa

Tehokkuus

Asiakaslehtiin sijoitetut rahat maksavat itsensä takaisin korkojen kera. Asiakaslehtien tuloksellisuutta voidaan mitata esimerkiksi brändimielikuvan paranemisella, toimialasta riippuen myös suoraan myynnin kasvulla. 

Asiakasuskollisuuden parantaminen

Säännöllisesti ilmestyvä ja sisällöltään merkittävä asiakaslehti tarjoaa yhteistä aikaa asiakkaan kanssa. Suomessaasiakaslehteä luetaan keskimäärin 31 minuuttia (KMT 2012–13). Asiakaslehti onkin vertaansa vailla oleva tapa luoda, vaalia ja parantaa asiakasuskollisuutta.

Ei tungettelevaa

Viihdyttävä ja informatiivinen asiakaslehti rakentaa luottamussuhteen brändin ja lukijan välille. Lukijat eivät koe, että heille yritettäisiin myydä jotakin. Lehti koetaan pehmeänä myyntinä, joka ei ole tungettelevaa, vaan keskustelevaa; se saa hänet sisäistämään, mistä tuotteessa tai brändissä on kysymys.

Vaikuttavuus

Asiakaslehti on tehokkain tapa sitouttaa asiakkaita. Se tarjoaa heille viihdettä ja hyötytietoa samalla, kun se luo haluttua mielikuvaa brändistä. Mitä paremmin lehden sisältö puhuttelee lukijaa, sitä läheisemmäksi lehti koetaan ja sitä tehokkaammin tuotteisiin sitoudutaan.

 

Discover the Power of Print. Click to download the 7 reasons to use Customer Magazines