Diginatiivi keskittyy printin lukemiseen

Lähettäjä: Reino Lantto 20/12/2015

Diginatiivin mediakäyttö ei keskity printtiin, mutta painetut mediat ovat kuitenkin vahvemmin mukana hänen arjessaan kuin mitä voisi kuvitella. Yllättävää on, että suomalainen diginatiivi lukee tutkimuksen mukaan keskittyneimmin painettuja lehtiä.
 

Diginatiiveiksi lasketaan alle 30 vuotiaat, ja Aller Median tutkimus selvitti laajasti heidän mediakäyttöään syksyllä 2015. Tutkimus kertoo, että diginatiivien median käyttö on sirpaleisempaa, mutta samanaikaisesti he valikoivat vanhempia sukupolvia tarkemmin heitä kiinnostavat kanavat ja sisällöt.

Diginatiivit ovat kasvaneet maailmassa, jossa jatkuvasti päivittyvä tieto aiheesta kuin aiheesta on parin klikkauksen päässä. Keskiverto alle 30-vuotias suomalainen seuraa kuitenkin harvempia medioita kuin vanhempansa. Valtaosa diginatiiveista käyttää nettiä ja sosiaalista mediaa päivittäin, mutta muiden medioiden käyttö jakaa ikäryhmää. Kaupallista televisiota katsoo päivittäin vajaa puolet ja Ylen kanavia vajaa kolmannes.

Keskittyneimmin diginatiivi seuraa lehtiä
Digisanomalehtiä tai -iltapäivälehtiä diginatiiveista seuraa päivittäin runsas kolmasosa. Painettua sanomalehteä lukee joka päivä vajaa viidesosa (19 %).

– Sosiaalisen median käytölle on muodostunut vahvin rutiini, mutta sen seuraaminen ei useimmiten ole keskittynyttä. Keskittyneimmin seurataan painettuja lehtiä. Ne antavat diginatiiville kaivatun tauon ärsykevirrasta. Mediakenttä on aikaisempaa pirstaloituneempi ja elävämpi, mutta diginatiivi ei näytä ottavan liikaa stressiä informaatiotulvasta. Koska kaikkea ei voi hallita, valitaan kanavista ja sisällöistä itselle olennaisimmat, kertoo Aller Median Customer Insight Specialist Elina Kartastenpää.

Uutisia diginatiivi seuraa keskimäärin mieluiten digikanavista ja sosiaalisen median kautta. Siinä missä muita medioita seurataan ajanvietteeksi, digi- ja printtisanomalehteä seurataan ajan tasalla pysymisen takia – kaikissa ikäluokissa. Ammattimaisia uutismedioita alle 30-vuotiaat seuraavat tyypillisesti ainakin yhdestä lähteestä.

Aller Media selvitti alle 30-vuotiaiden suomalaisten median ja netin käyttöä Diginatiivin media-arki 2015 -tutkimuksessa toukokuussa 2015. Tutkimukseen vastasi 2164 suomalaista, joista 447 oli 15–29-vuotiaita. Lisäksi tutkimusta varten tehtiin kahdeksan syvähaastattelua 16–29-vuotiaille nuorille.

Etusivun kuva Aikakausmedia, kuvaaja Outi Sonkamuotka.