Printtimainonnasta pidetään eniten

Lähettäjä: Reino Lantto 13/11/2016

Jopa mainonnan estosovelluksia käyttävät suhtautuvat myönteisemmin printtimainontaan. Mainontaan sanomalehdissä, ilmaisjakelu- ja noutopistelehdissä, iltapäivälehdissä ja aikakauslehdissä suhtaudutaan Suomessa hyvin positiivisesti verrattuna vaikkapa sosiaalisen median mainostarjontaan.

Suhtautuminen mainontaan myönteistä eri mediaryhmissä, % -vastaajista. Lähde: KMT kevät 2016, n=4815

Suhtautumista mainontaan mitataan yhtenä asiana Kansallisessa Mediatutkimuksessa (KMT). Se on jatkuvana toteutettava printin lukijatutkimus. Vuosittain haastatellaan 26 000 suomalaista puhelimitse ja jatkohaastatellaan 10 000 suomalaista netissä. Tutkimuksen vastaajat edustavat 12-vuotiaita suomalaisia Ahvenanmaata lukuun ottamatta.

Mainonnan estäjät vielä vähemmistö
Digimainonnan estot yleistyvät, mutta estäjiä on vielä suhteellisen vähän. KMT on mitannut vuoden 2016 alusta myös adblockerin ja muiden mainonnan estosovellusten yleisyyttä kaikkien 12 vuotta täyttäneiden suomalaisten keskuudessa. Ensimmäisten tulosten mukaan adblocker on käytössä 19 %:lla tutkimukseen vastanneista 4815 henkilöstä.

Adblockerin on asentanut tietokoneelleen, tabletilleen tai matkapuhelimeensa keskimääräistä useammin 18-24 vuotias (46 %), 25-34 vuotias (36 %), mieshenkilö (25 %) tai vastaaja joka on kiinnostunut tekniikasta ja tekniikan kehityksestä (32 %).

KMT tutkimus mittaa myös kuinka monella vastaajalla on ovessa tai postilaatikossa mainoskielto. Tuorein tulos on 14 %. Mainoskielto on liimattuna keskimääräistä useammin Helsingissä (30 %), 25-34-vuotiaitten (30 %) tai 18-24-vuotiaitten (25 %) ja kerrostalossa asuvien (27 %) vastaajien oveen. Lisäksi adblockerin asentaneista 34 %:lla on ovessaan myös mainoskielto. Keskimääräistä harvemmin mainoskielto on ovessa pienissä kaupungeissa ja maalaiskunnissa (6 %) tai omakotitaloissa (6 %).

Kuva: UPM.