Suorakirje avataan yhä useammin

Lähettäjä: Reino Lantto 13/11/2016

Suorakirje avataan Britanniassa yhä useammin, ja kampanjoiden ROI paranee. Tutkimuksen mukaan tänä vuonna lähetetystä noin 3,6 miljardista kirjeestä jätetään avaamatta 1,3 miljardia kappaletta. Vuonna 2013 suoraan kierrätykseen meni 1,8 miljardia kirjettä samasta määrästä.

Lloyd-pankki sai 59 punnan tuoton jokaista punnan investointia kohti suorakampanjassa. Se toi pankille runsaasti uusia yritysasiakkaita.     

Tutkimuksen teki Wilmington Millennium -yhtiö ja siihen osallistui 4610 kuluttajaa. He avaavat suorapostiaan selvästi entistä enemmän. Yhtenä syynä tutkimusyhtiö pitää sitä, että posti on entistä paremmin kohdennettua ja laadultaan korkeatasoisempaa. ”Hyvä asukas” tai ”Hyvä kodin omistaja” -nimellä lähetetyt kirjeet ovat vähentyneet, ja personoidut kirjeet lisääntyneet.

Britannian suoramarkkinointijärjestö DMA:n mukaan lähes 60 % kuluttajista uskoo, että heidän nimellään tuleva kirje sisältää heille relevanttia tietoa.

Nuoria kannattaa tavoitella suoralla
DMA:n johtaja John Mitchisonin mukaan erityisesti nuoria kannattaa nyt tavoitella suoran avulla. Kun yhä useammat brändit ovat siirtäneet markkinointipanostuksiaan digiin, puhuttelee kirje entistä paremmin, jos se on hyvin suunnattu. Uusilla kohdistamisen tekniikoilla tämä onnistuu.

Tutkimuksen mukaan 16–24-vuotiaat avaavat todennäköisimmin suorakirjeen. Vähiten kirjeitä avaavat 45–54-vuotiaat, mutta heistäkin keskimäärin 62 % avaa kirjeen. Eniten kirjeitä avataan ympäristötietoisilla alueilla kuten Brightonissa.