Suoran mainokset muistetaan parhaiten

Lähettäjä: Reino Lantto 08/01/2017

Postin uuden tutkimuksen mukaan kuluttaja muistaa spontaanisti mainostajan parhaiten osoitteettomasta suoramainonnasta. Myös sähköposti sekä sanomalehden painettu mainos jäävät hyvin mieleen. Suoramainonta myös aktivoi hyvin ostamiseen tutkimuksen mukaan.
 

Kuva: Posti.

Posti on tutkinut mainonnan spontaania muistamista eri mediakanavissa vuodesta 2008 asti. Mainonnan spontaanin muistamisen tutkimuksessa selvitetään, mitkä yhden viikon aikana lähetetyistä mainosviesteistä eri mediakanavissa ovat päällimmäisinä jääneet kuluttajan mieleen.

Tehokkaimmassa mediakanavassa, osoitteettomassa suoramainoksessa, 55 % tutkimuksen vastaajista muisti spontaanisti ainakin yhden kanavassa nähdyn mainostajan. Keskimäärin vastaajat muistivat 2,6 osoitteettoman suoran mainosta, kun seuraavaksi tehokkaimmassa kanavassa sähköpostissa luku oli 2,4 kpl.

Selvästi eniten muistettiin päivittäistavarakaupan mainontaa kuten aiempinakin vuosina. 30:stä parhaiten muistetusta mainostajasta 25 oli kaupan ketjuja tai verkkokauppoja. Vuonna 2014 sama luku oli 23 kpl.

Kaikista mediakanavista yhteen laskettuna spontaanisti muistetuimpien mainostajien kolmen kärki oli: 1. K-Market, 2. Lidl  ja 3. K-Citymarket. Tuotemainostajista muistetuin oli DNA ja muistetuin elintarvikemainostaja oli Valio.

Sanomalehti ja suora aktivoivat parhaiten

Tutkimuksen toteutti Taloustutkimus Postin toimeksiannosta. Tutkimusta varten haastateltiin puhelimitse viittäsataa 18–79-vuotiasta suomalaista 24.–29.10.2016. Haastateltavilta kysyttiin, mitä mainontaa he ovat nähneet tai kuulleet viimeisen viikon aikana.

Vastaajilta kysyttiin myös, missä kanavissa nähdyt mainokset ovat yleisimmin saaneet heidät käymään liikkeessä tai saaneet hakemaan lisätietoa yrityksestä tai tuotteesta. Aktivoivimman mediakanavan valitseminen osoittautui haastavaksi, mutta vastaajista he, jotka nimesivät mediakanavan, valitsivat aktivoivimmiksi mediakanaviksi mainonnan painetuissa sanomalehdissä ja osoitteettomat mainosjakelut postilaatikkoon.

Lisätietoja Postin tutkimuksesta.