Tuoteluettelo toimii verkossa ja printtinä

Lähettäjä: Reino Lantto 05/10/2017

Yritysten välisessä kaupassa tuoteluettelo on edelleen toimiva ja välttämätön myynnin väline. Tämän on havainnut Terveydenhuollon laitteita ja tarvikkeita tarjoava Mediq Suomi, joka julkaisee tuoteluetteloja sekä verkossa että printtinä julkaisuautomaatiojärjestelmän avulla.
 

Mediqin painettuja tuoteluetteloja.

Mediq Suomi Oy on pystynyt tehostamaan markkinointiaan julkaisuautomaatiolla. Sen avulla tuotetaan rikastettu tuotetieto kaikkiin kanaviin. Verkossa olevien tietojen lisäksi myös painetuilla luetteloilla on tärkeä rooli.

Mediq Suomi Oy:n tuotetiedot kaikkiin kanaviin kulkevat Canterin toimittaman Adeona PIM -järjestelmän kautta, jossa tuotetiedot rikastetaan kuvilla, teksteillä ja erilaisilla dokumenteilla, esimerkiksi ohjeilla. Luetteloita julkaistaan vuodessa useita, laaja kokonaisluettelo sekä tuoteryhmäkohtaisia pienempiä luetteloita. Mediqilla on myös tuoteluettelo verkossa ja verkkokauppa.

”Painetulla luettelolla on tärkeää rooli täydentämässä digitaalista myynti- ja markkinointimateriaalia. Mediqille luettelot ovat selkeä kilpailuetu. Jatkuva asiakastyytyväisyystutkimus myös paljastaa niiden arvostuksen asiakaskunnassa”, kertoo markkinointiviestintäpäällikkö Pia Helenius Mediqiltä.

Helenius kertoi Mediq Suomen tarinan tuotetiedonhallinnan ja siihen liittyvän automatisoidun luettelotuotannon käyttöönotosta ja kehityksestä Canter Oy:n julkaisuautomaatiota käsitellessä seminaarissa syyskuussa.

Automaatio tehostaa markkinointia

Kehitysjohtaja Rick Coope saksalaisesta Priint Groupista muistutti seminaarissa, että painettavilla julkaisuilla on edelleen suuri merkitys liiketoiminnalle. Hänen mukaansa hyvän asiakaskokemuksen takaamiseksi kaikkien materiaalien tulee olla yhteneväisiä ja laadukkaita koko polun ajan. Jotta tämä olisi kustannustehokkaasti toteutettavissa, tarvitaan automaatiota niin digitaalisten kuin painettujenkin aineistojen tuottamiseen.

Canterin toimitusjohtaja Patrick Palatzin mukaan julkaisuautomaation avulla on mahdollista tehostaa merkittävästi markkinoinnin prosesseja ja parantaa monikanavaista asiakaskokemusta. Moni yritys saa julkaisuautomaation hyödyntämisestä merkittävää kilpailuetua. Palatz uskoo, että osana markkinoinnin automatisointia myös julkaisuautomaation käyttö tulee varmasti kasvamaan lähivuosina.