7 SYYTÄ

KÄYTTÄÄ

KUVASTOJA

Kuvasto edustaa perinteistä markkinointia, mutta toimii edelleen erittäin tehokkaasti myynnin välineinä. Nykyään se yhä useammin myös ohjaa kuluttajia internetiin tekemään ostoksia.

 

 

 

 

 

Helppous

Painetulla kuvastolla tavoittaa vaivatta suuren joukon ihmisiä. Se on helppokäyttöinen, mukaan otettava ja tuo koko valikoiman tutustuttavaksi yhdellä silmäyksellä. Ei ihme, että kuvasto on kuluttajille itselleen yksi mieluisimmista tavoista vastaanottaa markkinointiviestintää.

 

 

 

 

 

Tietoa tiiviissä paketissa

Painotuotteessa tuotetiedot on helppo esittää, ja siitä nämä tiedot myös helposti huomataan. 34 % kuluttajista on sitä mieltä, että kuvastoissa tuotteet on esitelty paremmin ja niiden avulla on helpompi vertailla tuotteita keskenään kuin nettisivuilla (E-Commerce in the Nordics 2011).

 

 

Houkuttelevuus

Kuvaston voi virittää luksukseksi erottuvalla muotoilulla ja omaperäisillä materiaaliratkaisuilla, ja tarjota täten brändimielikuvaa vastaavan kokemuksen asiakkaille.

 

 

 

Brändin rakentaja

Kuvastojen kanssa vietetään aikaa, ja niiden pariin palataan useita kertoja. Kuvastoihin rakennetaan nykyisin tuotetietojen rinnalle myös muuta sisältöä. Ne ovat muuttuneet aikakauslehtimäisiksi magalogeiksi; ne yhdistävät viihteen tietoon. Tällöin kuvasto on vahva brändin puolestapuhuja.

 

 

 

Kohdennettavuus

Kuvastojen kanssa vietetään aikaa, ja niiden pariin palataan useita kertoja. Kuvastoihin rakennetaan nykyisin tuotetietojen rinnalle myös muuta sisältöä. Ne ovat muuttuneet aikakauslehtimäisiksi magalogeiksi; ne yhdistävät viihteen tietoon. Tällöin kuvasto on vahva brändin puolestapuhuja.

 

 

 

Asiakasuskollisuus

Kuvastojen kanssa vietetään aikaa, ja niiden pariin palataan useita kertoja. Kuvastoihin rakennetaan nykyisin tuotetietojen rinnalle myös muuta sisältöä. Ne ovat muuttuneet aikakauslehtimäisiksi magalogeiksi; ne yhdistävät viihteen tietoon. Tällöin kuvasto on vahva brändin puolestapuhuja.

 

 

 

Tehokkuus

Monet kansainväliset brändit pitävät kuvastoja edelleen ensisijaisina myyntivälineinään. Kuvastoilla tuetaan myyntiä netin tai puhelimen kautta tai myymälöissä. Kuvastojen vaikutus voidaan mitata myyntiluvuista nopeasti ja tarkasti.

 

 

  Discover the Power of Print. Click to download the 7 reasons to use Catalogues