Printti ja ympäristö

Aina kun käytetään painotuotetta, herää kysymys sen ympäristövaikutuksista. Toisin kuin televisioon tai digitaaliseen mediaan, painotuotteeseen yhdistetään monenlaisia ennakkoluuloja, joita pitää yllä joukko paperin valmistamiseen ja käyttöön liittyviä myyttejä.

Tuotteille asetetaan tänä päivänä paljon vaatimuksia, ja halutaan, että ne itse ovat ja ne on valmistettu varmasti ympäristöystävällisellä tavalla. Kuluttajien vaatimukset, yritysten sosiaalinen vastuu ja koko ajan tiukentuva lainsäädäntö pitävät huolen siitä, että ympäristöasiat ovat valokeilassa aina, kun mainoskampanjoita suunnitellaan.

Painotuotteen elinkaari voidaan jakaa kolmeen osaan: paperinvalmistukseen, painamiseen ja painotuotteen käyttämiseen. Jokaiseen näistä vaiheista on kehitetty monia vaihtoehtoisia valmistustapoja, mittausmenetelmiä ja suosituksia, joiden avulla voidaan merkittävästi vähentää painotuotteen ympäristövaikutuksia.

Koska painoteollisuus itse pitää ympäristöasioita tärkeinä, on tätä aihepiiriä tutkittu niin paljon. Ja siksi voimme olla varmoja siitä, että ala tekee jatkossakin kaikkensa ympäristöystävällisyyden, kestävyyden sekä materiaali- ja energiatehokkuuden parantamiseksi.

Lisää tietoa Two Sides-sivustolta.

 

Paperin valmistus

Painotuotteen raaka-aineen – paperin – valmistus on ympäristönäkökulmasta tarkasteltuna ehkä useimmin esiin nostettu ja eniten tunteita herättävä aihe. Monet luulevat, että paperin valmistaminen tuhoaa metsiä, mutta itse asiassa totuus on päinvastainen: Euroopan metsien pinta-ala on lisääntynyt yli 30 % vuoden 1950 jälkeen.

Paperiteollisuuden käyttämä puu tulee metsistä, joita hoidetaan kestävällä tavalla. Sellaiset sertifikaatit kuten FSC (Forest Stewardship Council) ja PEFC (Programme for the Endorsement of Forest Certification) varmistavat, että niin sanoma- ja aikakauslehdissä kuin tuoteluetteloissa ja muissakin painetuissa markkinointituotteissa käytetty paperi on valmistettu kestävällä tavalla, kestävästi hoidettujen metsien puusta. Suomessa tuotettu sanomalehtipaperi valmistetaan valtaosin kierrätyskuidusta.

Lisäksi paperiteollisuus paitsi käyttää myös tuottaa bioenergiaa. Fossiilisten polttoaineiden käytön vähentäminen on selvästi parantanut paperiteollisuuden energiatehokkuutta. Kun valmistetaan 200 kg paperia – määrä, jonka yksi henkilö keskimäärin käyttää vuodessa – tarvitaan 500 kWh sähköä. Sama määrä sähköä kuluu, kun tietokone on päällä yhtäjaksoisesti viisi kuukautta.

Painaminen

Painaminen muuttuu koko ajan ympäristöystävällisemmäksi, kun raaka-aineita ja tuotantoprosesseja kehitellään ympäristövaikutuksiltaan pienemmiksi. Yhä useammat painotalot ovat sitoutuneet kehitystyöhön, jolla pyritään pienentämään toiminnan hiilijalanjälkeä koko yhtiössä. Ympäristövaikutukset pienenevät muun muassa siirtymällä käyttämään kasviöljypohjaisia painovärejä, kierrättämällä pesuliuottimet ja jätteet, käyttämällä ainoastaan sertifioitujen ja kestävällä tavalla hoidettujen metsien puusta sertifioidusti valmistettuja paperilaatuja ja kompensoimalla jäljelle jäävät hiilidioksidipäästöt

 

Painotuotteen käyttövaihe

Luonnollisesti helpoin tapa vähentää painotuotteen ympäristövaikutuksia on kierrättää se käytön jälkeen. Paperi on yksi parhaiten kierrätettyjä raaka-aineita koko maailmassa – paljon paremmin kuin vaikkapa muovi tai lasi – ja se on yksi harvoista raaka-aineista, joka voidaan kierrättää täysin. Euroopassa paperin talteenottoaste kohosi 72,2 prosenttiin vuonna 2010 – se on kaikkien aikojen ennätys. Suomessa paino- ja kirjoituspapereista otettiin talteen ja hyödynnettiin uudelleen vuonna 2010 yli 80 prosenttia. Luvut nousevat koko ajan, kun paikalliset keräysjärjestelmät kehittyvät.On ymmärrettävää, että kuluttajat ovat huolissaan paperijätteen määrästä, mutta ehkä heitä rauhoittavat uudet tutkimukset, joissa on verrattu digitaalisen median ympäristövaikutuksia paperiin. Ruotsalaisen Kunliga Tekniska högskolanin tekemä tutkimus paljasti, että painetun sanomalehden lukeminen voi vapauttaa jopa 20 % vähemmän hiiltä kuin uutisten katseleminen internetissä.